Optimer din jobsøgning med STAR metoden

Strukturer nemt dit CV, din ansøgning og dine jobsamtaler med STAR metoden. Lær hvordan du bruger den her.
11-07-2024 9 min læsetid Karin Lykke Nielsen Karin Lykke Nielsen
Optimer din jobsøgning med STAR metoden

Du ved godt, hvad din opgave som jobsøgende går ud på. Du skal overbevise en potentiel arbejdsgiver om, at du er den helt rette til stillingen, du søger. Men hvor skal du starte? Og hvordan får du formidlet alle dine gode egenskaber og erfaringer på en måde, så arbejdsgiveren kan forstå din værdi? Bare rolig, der er heldigvis hjælp at hente, og vi har samlet det hele til dig lige her. 

Kender du til STAR metoden? Vi har nævnt den andre steder på vores blog i forbindelse med at skrive motiverede ansøgninger og forberedelse til jobsamtaler. I denne artikel vil vi gå mere i dybden med selve metoden og hvordan du kan anvende den i din jobsøgning. 

Hvad er STAR metoden helt præcist?

STAR er et akronym over de engelske ord Situation, Task, Action og Result. Begrebet dækker over en struktureret måde at beskrive dine kompetencer og erhvervserfaringer på, særligt i forbindelse med jobsøgning og jobsamtaler. 

Med denne metode kan du bedre formidle, hvordan dine kvalifikationer kommer virksomheden du søger job hos til gode, frem for blot at liste dem. 

Her er en gennemgang af, hvordan STAR metoden fungerer: 

 1. Situation: Beskriv den specifikke situation eller kontekst, hvor du stod overfor en udfordring eller opgave
 2. Task: Forklar den opgave, du skulle løse. Hvad var dit ansvar eller mål i denne situation?
 3. Action: Her skal du forklare, hvilken handling du foretog, for at løse den opgave, der udsprang af situationen, du stod i. Hvilke skridt tog du, og hvorfor valgte du disse handlinger?
 4. Result: Sidste del af metoden handler om at fortælle, hvilke(t) resultat(er) din handling udløste. Hvad opnåede du, og hvad var effekten af dine handlinger? Inkluder meget gerne konkrete og målbare resultater, hvis muligt

Illustration af hvad STAR metoden er

Det er de sidste to punkter, Action og Result, der er de vigtigste elementer. Det er her, du skal vise, hvordan du tænker og løser opgaver. Det er også her, du viser, at du formår at skaffe gode resultater ud af din arbejdsindsats. 

Her er et eksempel på, hvordan du kan anvende STAR metoden til at beskrive en kompetence:

Situation: I min tidligere stilling som projektleder oplevede vores team en forsinkelse i leveringen af et vigtigt projekt på grund af uforudsete tekniske problemer.

Task: Min opgave var at få projektet tilbage på sporet uden at overskride budgettet eller gå på kompromis med kvaliteten.

Action: Jeg organiserede en række møder med de tekniske eksperter for at identificere problemerne og finde løsninger. Jeg omstrukturerede tidsplanen og omfordelte ressourcerne for at sikre, at de vigtigste opgaver blev prioriteret. Jeg holdt også regelmæssige statusmøder med teamet for at sikre, at alle var opdaterede og engagerede.

Result: Som resultat af disse handlinger blev projektet afsluttet inden for den nye tidsramme og holdt sig inden for budgettet. Kvaliteten af leverancen var høj, og kunden var meget tilfreds, hvilket førte til en forlængelse af kontrakten med vores virksomhed.


Du kan bruge STAR metoden både i dit CV, i din ansøgning og til at forberede dig til en jobsamtale. Lad os starte med, hvordan du bruger metoden i dit CV. 

Hvordan bruger jeg STAR metoden i mit CV? 

Det er meget vigtigt, at dit CV er kort og præcist, samtidig med, at det hurtigt giver læseren et fyldestgørende overblik over dine erfaringer og kompetencer. Derfor kan det være en god ide at bruge en struktureret tilgang til at beskrive dine erhvervserfaringer. Her er STAR metoden perfekt at bruge. 

For hver af dine tre til fire seneste stillinger, kan du bruge STAR metoden til at beskrive dine mest signifikante resultater. Kvantificer der, hvor det er muligt, men benyt også meget gerne alternative resultater såsom for eksempel læring, erhvervelse af nye kompetencer og forbedringer af processer. 

Find tre til fem resultater fra hver af dine erhvervserfaringer. Brug nu STAR metoden til at lave dem om til overskuelige sætninger, som du kan bruge i punktform til at beskrive den specifikke erhvervserfaring. 

Ekspertens tip:
Effektive bulletpoints følger denne struktur:

1. Et udsagnsord, der beskriver din rolle i at opnå resultatet
2. Hvad du gjorde
3. Hvad resultatet var
4. Hvorfor dette var vigtigt

4 tips til at bruge STAR metoden effektivt i dit CV

 1. Vær kortfattet: CV'er skal være præcise, så hold dine STAR eksempler korte. Brug punktform for at gøre det nemmere at læse
 2. Vær specifik: Giv konkrete eksempler og kvantificér resultaterne, hvis muligt
 3. Tilpas til stillingen du søger: Tilpas dine STAR eksempler, så de er relevante for den stilling, du søger. Vælg eksempler, der fremhæver de kompetencer og erfaringer, som arbejdsgiveren efterspørger
 4. Undgå gentagelser: Sørg for at hvert STAR eksempel fremhæver forskellige aspekter af dine kompetencer og erfaringer

Herunder ser du nogle eksempler på bulletpoints lavet med STAR metoden: 

Eksempel 1: 

Ledte et team bestående af kunderservice, CRM, marketing, IT, jura og finans gennem planlægningen og udviklingen af et nyt kundetilfredshedsinitiativ, der sparede virksomheden for 250.000 kr. i månedlige udgifter.

Eksempel 2: 

Samarbejdede med Samsungs globale ERP-afdeling om at udvikle en ny salgslogistikmodel, effektiviserede ordreopfyldelsesprocesser og implementerede et SAP ERP og i2 supply chain management system til produktdivisionen for visuelle displays. Indsatsen førte til en 10% stigning i ordreopfyldelsesraten, en 30% reduktion i tid til afslutning af konti og en 30% stigning i lageromsætningshastigheden.

Hvordan bruger jeg STAR metoden i min ansøgning? 

Det er helt oplagt at bruge STAR metoden i din ansøgning. Her har du virkelig mulighed for at udfolde dine fagligt relevante erfaringer gennem historier og derigennem vise, hvor stort et aktiv du ville være for virksomheden, hvis de ansætter dig. Jeg vil til enhver tid anbefale dig at bruge denne metode, når du skal skrive en ansøgning der virker

Sådan gør du: 

 1. Læs jobopslaget grundigt igennem og marker, hvilke erfaringer og kompetencer der efterlyses
 2. Tænk tilbage på dit eget arbejdsliv og find eksempler, hvor du har udført opgaver, der indebærer netop disse erfaringer og kompetencer
 3. Brug STAR metoden til at strukturere din ansøgning
Ekspertens tip:

Når du skal skrive din ansøgning ud fra STAR strukturen, skal du have dette i tankerne: 

Situation (den situation du var i) skal fylde cirka 10%
Task (din opgave) skal fylde cirka 10 %
Action (din handling) skal fylde cirka 60 %
Result (resultatet af din handling) skal fylde cirka 20 %

Eksempel på brug af STAR metoden i en ansøgning

I et tænkt eksempel efterlyser en arbejdsgiver en medarbejder, der har dokumenteret erfaring med projektledelse. Din opgave er nu at vise denne potentielle arbejdsgiver, at du har erfaring med og kan fremvise resultater inden for projektledelse. 

For at gøre det nemmere, har jeg inddelt eksemplet herunder i de forskellige elementer. Når du selv skal skrive din ansøgning, skal du ikke inkludere overskrifterne. 

Kære Helene,

Jeg er meget begejstret for denne mulighed og er overbevist om, at mine kvalifikationer og erfaringer gør mig til en ideel kandidat til denne rolle. Med dokumenteret erfaring inden for projektledelse og evnen til at levere resultater, er jeg sikker på, at jeg kan bidrage positivt til [Virksomhedens navn].

[Situation]

I min tidligere stilling hos [Tidligere arbejdsgiver] stod vores afdeling over for en stor udfordring med at implementere et nyt software-system. Det eksisterende system var forældet og ineffektivt, hvilket påvirkede vores produktivitet negativt.

[Task (Opgave)]

Som projektleder var det min opgave at styre hele implementeringsprocessen af det nye system, sikre en glat overgang, og opnå en målsætning om 20% forbedring i effektivitet.

[Action (Handling)]

Jeg startede med at lave en omfattende projektplan, der inkluderede klare tidslinjer, milepæle, og tildeling af ressourcer. Jeg sammensatte et team af nøglemedarbejdere fra forskellige afdelinger og sikrede, at alle var klar over deres ansvarsområder.

For at sikre, at projektet forløb gnidningsfrit, brugte jeg flere forskellige projektstyringsværktøjer som Trello og Jira til at planlægge og følge fremskridt. Jeg indførte også ugentlige møder, hvor vi gennemgik status og adresserede eventuelle udfordringer hurtigt.

Jeg etablerede stærke kommunikationskanaler både internt i teamet og eksternt med leverandører. Dette omfattede regelmæssige opdateringer til alle interessenter, hvilket sikrede, at alle var informeret om fremskridtene og eventuelle ændringer i planen.

Derudover fokuserede jeg på risikostyring ved at identificere potentielle risici tidligt i projektet og udvikle beredskabsplaner. Dette omfattede at have backup-planer for kritiske faser af implementeringen, hvilket gjorde os i stand til hurtigt at reagere på uforudsete problemer.

Jeg gennemførte også workshops og træningssessioner for teamet for at sikre, at alle var fortrolige med det nye system inden det blev lanceret. Dette omfattede både teknisk træning og procesoptimering, som gjorde overgangen til det nye system mere effektiv.

En vigtig del af min tilgang var at indsamle feedback løbende. Dette gjorde det muligt for mig at justere planen og processerne efter behov, hvilket forbedrede både teamets moral og projektets succesrate.

[Result]

Projektet blev afsluttet inden for den planlagte tidsramme og under budget. Implementeringen af det nye software-system resulterede i en 25% reduktion i fejlprocenten og en 30% forbedring i afdelingens samlede effektivitet. Succesen med dette projekt blev anerkendt af virksomhedens ledelse, og jeg modtog en intern pris for mine ledelsesevner og opnåede resultater.

Denne oplevelse har styrket mine kompetencer inden for projektledelse, herunder planlægning, risikostyring, teamledelse, og kommunikation. Jeg er overbevist om, at jeg kan bringe disse færdigheder med til [Virksomhedens navn] og bidrage til jeres fortsatte succes.

Jeg ser frem til muligheden for at drøfte, hvordan mine erfaringer og kvalifikationer kan matche jeres behov. Jeg kan kontaktes på [Telefonnummer] eller via e-mail på [E-mail].

Tak for din tid og overvejelse.

Med venlig hilsen,
Anders Hansen

Hvordan bruger jeg STAR metoden til at forberede mig til en jobsamtale? 

Hvis du er kommet så langt i din jobsøgning, at du er blevet kaldt til jobsamtale, er du kommet til det helt rigtige sted. For den sidste del af denne artikel handler om forberedelse til jobsamtalen og hvordan du kan bruge STAR metoden. 

Når du forbereder dig til en jobsamtale ud fra STAR metoden, tager du afsæt i adfærdsrelaterede spørgsmål. Og netop denne type spørgsmål benytter mange interviewere sig af under en jobsamtale, så det er en rigtig god ide at være forberedt på dette. Fordelen ved dette er, at du kan bruge eksempler og succeser fra dit eget arbejdsliv til at fokusere på og kortlægge dine kompetencer. Og dét tager altså kegler til en jobsamtale. 

Her er en trin-for-trin guide til, hvordan du kan bruge STAR metoden til at forberede dig til en jobsamtale:

1. Identificer relevante eksempler

Gennemgå din tidligere erfaring og identificer konkrete situationer, hvor du har demonstreret de færdigheder og kompetencer, som jobopslaget kræver. Fokusér på eksempler, der viser dine styrker inden for nøgleområder som teamwork, problemløsning, projektledelse, kommunikation og så videre.

2. Strukturér dine eksempler ved hjælp af STAR

For hvert eksempel du har valgt, strukturerer du dine tanker ved at bruge STAR metoden:

Situation

Beskriv den specifikke situation, du befandt dig i. Giv tilstrækkelig kontekst til, at intervieweren kan forstå baggrunden, men hold det kort og præcist.

 • Hvad var situationen?
 • Hvilket projekt eller opgave arbejdede du på?
 • Hvilke udfordringer eller problemer stod du overfor?

Task (Opgave)

Forklar, hvad din specifikke rolle eller opgave var i denne situation.

 • Hvad var dit ansvar?
 • Hvilke mål skulle du nå?

Action (Handling)

Beskriv de konkrete handlinger, du tog for at håndtere opgaven eller udfordringen. Dette er den mest detaljerede del af dit svar.

 • Hvilke skridt tog du?
 • Hvordan implementerede du dine løsninger?
 • Hvilke værktøjer eller metoder brugte du?

Result

Forklar de resultater, der blev opnået som følge af dine handlinger. Vær så konkret som muligt og brug kvantitative data, hvis det er relevant.

 • Hvad var resultatet af dine handlinger?
 • Hvordan bidrog du til projektets succes?
 • Hvilken effekt havde dine handlinger på teamet eller virksomheden?

3. Øv dine svar

Når du har struktureret dine eksempler ved hjælp af STAR metoden, er det vigtigt at øve dine svar, så de kommer naturligt og flydende under samtalen. Prøv at fortælle dine historier højt, enten alene eller med en ven, og juster dine svar efter behov for at gøre dem mere præcise.

Gør din jobsøgning mere effektiv med de rette værktøjer

Der er ingen tvivl om, at det er hårdt arbejde at søge job, uanset om det er selvvalgt eller om du er nødt til at søge job, fordi du har mistet dit arbejde. Derfor kan du lige så godt benytte dig af de rette værktøjer, så din jobsøgning bliver så effektiv som mulig. Det er også grunden til, at vi i sin tid valgte at udvikle Jofibo. Vores CV skabeloner og DA ansøgningsskabeloner: ansøgningsskabeloner gør det nemmere for jobsøgende at lave overskuelige CV’er og matchende ansøgninger. Vi hører oftere og oftere fra recruitere, at netop det, at der er en sammenhæng mellem ansøgningsdokumenterne, gør en vis forskel i udvælgelsen af kandidater, der bliver inviteret til en jobsamtale. 

Du kan oprette en konto på Jofibo helt gratis, og først når du ved, at du kan og vil bruge dine dokumenter, er der et mindre månedligt gebyr. Klik på knappen herunder, og opret dit første CV allerede i dag. 

Bedøm denne artikel:
2 Bedømmelser

Andre populære artikler


Brug for et professionelt CV?